Regulamin kąpieliska w Białym Kościele

 1. KĄPIELISKO JEST CZYNNE W SEZONIE WAKACYJNYM W GODZINACH PODANYCH W ODRĘBNYM KOMUNIKACIE.
  FLAGA CZERWONA – KĄPIEL ZAKAZANA, BRAK FLAGI – MIEJSCE DO KĄPIELI NIESTRZEŻONE, FLAGA BIAŁA – KĄPIEL DOZWOLONA.
 2. DZIECI W WIEKU DO 7 LAT MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE KĄPIELISKA ORAZ KĄPAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB
  DOROSŁYCH.
 3. LEŻAKOWANIE DOZWOLONE JEST NA TERENIE PLAŻY.
 4. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELI OBOWIĄZUJE STRÓJ KĄPIELOWY.
 5. ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB KĄPIĄCYCH SIĘ ZALECANA JEST WZAJEMNA OBSERWACJA, A W MIARĘ POTRZEBY
  UDZIELENIE POMOCY.
 6. ZABRANIA SIĘ WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ORAZ INNYCH UŻYWEK.
 7. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERNIE KĄPIELISKA ORAZ PLAŻY.
 8. RATOWNIKAMI SĄ OSOBY NOSZĄCE UBIORY W KOLORZE POMARAŃCZOWYM Z NAPISEM RATOWNIK.
 9. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISKA OBOWIĄZANE SĄ ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ RATOWNIKÓW.
 10. PŁYWANIE NA WŁASNYM SPRZĘCIE (TAKIM JAK NP.: PONTON, MATERAC) JEST ZABRONIONE.
 11. OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE KĄPIELISKA NIE WOLNO: PRZEKRACZAĆ GRANICY STREF DLA UMIEJĄCYCH PŁYWAC,
  WCHODZIĆ DO WODY WBREW ZAKAZOWI RATOWNIKA, WCHODZIC DO WODY GDY JEST WYWIESZONA CZERWONA FLAGA,
  ZAKŁÓCAĆ WYPOCZYNKU I KĄPIELI INNYCH OSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI: POPYCHAĆ I WRZUCAĆ INNE OSOBY DO WODY,
  ZAŚMIECAĆ I BRUDZIĆ TEREN KĄPIELISKA, STWARZAĆ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, WSZCZYNAĆ FAŁSZYWYCH ALARMÓW
  ORAZ ZAKŁÓCAĆ SPOKOJU I WYPOCZYNKU.
 12. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU
  KĄPIELISKA.
 13. OSOBY NISZCZĄCE LUB USZKADZAJĄCE SPRZĘT WODNY LUB URZĄDZENIA KĄPIELISKA PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  MATERIALNĄ ZA TAKIE NARUSZENIA.
 14. ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO KĄPIELI.
 15. NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO ,,NAD STAWAMI” CZYNNA JEST WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO.
 16. KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU WODNEGO NASTĘPUJE NA PODSTAWIE OKAZANIA RATOWNIKOWI DOWODU OPŁATY ZA USŁUGĘ,
  ZGODNEJ Z REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI.
 17. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA ZWIERZĄT NA PLAŻĘ ORAZ DO WODY.
 18. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDY ZAKAZ PALENIA OGNISKA ORAZ GRILLA NA TERENIE PLAŻY.
 19. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH I PAPIEROSÓ ELEKTRONICZNYCH.
 20. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WPROWADZANA I JAZDY ROWEREM NA TERENIE PLAŻY.
 21. KSIĄŻKA SKARG I WNIOSKÓW ZNAJDUJE SIĘ W KASACH OŚRODKA.

Ośrodek Wypoczynkowy Nad Stawami w Białym Kościele, 723 270 723.