Regulamin kąpieliska w Białym Kościele

 1. Kąpielisko jest czynne w sezonie wakacyjnym w godzinach podanych w odrębnym komunikacie.
  Flaga czerwona-kąpiel zakazana, brak flagi-miejsce do kąpieli niestrzeżone, flaga biała-kąpiel dozwolona.
 2. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych
 3. Leżakowanie dozwolone jest na terenie plaży.
 4. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zalecana jest wzajemna obserwacja, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz innych używek.
 7. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska oraz plaży.
 8. Ratownikami są osoby noszące ubiory w kolorze pomarańczowym z napisem ratownik.
 9. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
 10. Pływanie na własnym sprzęcie (takim jak np.: ponton, materac) jest zabronione.
 11. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: przekraczać granicy stref dla umiejących pływać, wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, wchodzić do wody gdy jest wywieszona czerwona flaga, zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności: popychać i wrzucać inne osoby do wody, zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska, stwarzać zagrożeń bezpieczeństwa, wszczynać fałszywych alarmów oraz zakłócać spokoju i wypoczynku.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska.
 13. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za takie naruszenia.
 14. Zabrania się wykorzystywania sprzętu ratowniczego do kąpieli.
 15. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego.
 16. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na podstawie okazania ratownikowi dowodu opłaty za usługę, zgodnej z regulaminem wypożyczalni.
 17. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na plażę oraz do wody.
 18. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ogniska oraz grilla na terenie plaży.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 20. Obowiązuje zakaz wprowadzania i jazdy rowerem na terenie plaży.
 21. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasach Ośrodka.

Ośrodek Wypoczynkowy Nad Stawami w Białym Kościele, 723 270 723.