Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego

Nad Stawami w Białym Kościele

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Białym Kościele!
Mamy nadzieję, że z pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym Nad Stawami, zwanym dalej Ośrodkiem.

 1. Domki letniskowe w Ośrodku wynajmowane są na doby.
 2. Doba turystyczna trwa od godz. 15.00 do godz. 12.00 dnia następnego, w którym upływa termin wynajęcia domku. Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty, w przypadku niedotrzymania terminu wymeldowania.
 3. W celu dokonania formalności związanych z wynajęciem domku letniskowego należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz dowód opłaty (przelewu) i przedstawić go w recepcji Ośrodka. 
 4. Ośrodek pobiera kaucję zwrotną w wysokości 300 zł/domek płatnej w dniu meldunku.
 5. Sprawdzenie stanu domku następuje po opuszczeniu Ośrodka przez gości, zaś kaucja zwrócona zostanie maksymalnie do trzech dni roboczych od momentu wymeldowania, na konto klienta.
 6. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona opłata wraz z kaucją, płatne w całości przed przekazaniem domku.
 7. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, wysyłając maila na adres: recepcja@owbialykosciol.pl mail powinien zawierać imię, nazwisko oraz kontaktowy nr tel. osoby chcącej wynająć domek). Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.
 8. Termin płatności zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu lecz nie mniej niż 250zł należy wpłacić na konto bankowe w wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji terminie W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zaliczki wynosi 100% wartości pobytu.
 9. Jeśli zaliczka nie wpłynie na konto bankowe Ośrodka w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji lub wpłynie później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży domku innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna opłacie zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Ośrodek rezerwacji.
 10. Po zaksięgowaniu opłaty (zaliczki) na koncie bankowym Ośrodka, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.
 11. Prosimy o podanie danych do faktury w chwili dokonywania rezerwacji. Po otrzymaniu paragonu nie ma możliwości jego anulowania. Nie dokonujemy zwrotów za opłacony pobyt.
 12. W przypadku nie przybycia Gościa do Ośrodka w dniu rozpoczęcia pobytu (w godzinach pracy recepcji)  Ośrodek nie zwraca wpłaconej zaliczki, zaś rezerwacja zostaje anulowana.
 13. Meldunek wraz z wniesieniem opłaty oznacza akceptację regulaminu oraz klauzuli informacyjnej RODO.
 14. Przekazanie domku klientom następuje bez obecności pracowników Ośrodka.
 15. Recepcja Ośrodka czynna jest w godz. 8.00-20.00, zaś meldunek możliwy jest maks. do godz. 19:30.
 16. W domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów i smażenia ryb. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 250zł na likwidację niepożądanego zapachu.
 17. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
 18. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 19. Ilość osób zakwaterowanych w domkach letniskowych nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt (maksymalnie 6 osób). Do limitu osób wliczane są również dzieci.
 20. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony. Do jednego domku letniskowego przypisane jest jedno miejsce parkingowe, a właściciel kolejnego pojazdu przypadającego na jeden domek winien uiścić dopłatę w wysokości 10 zł za dobę. 
 21. Ośrodek ma obowiązek zapewnić: bezpieczny pobyt, uprzejmą obsługę, warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości, wykonanie niezbędnych napraw zgłoszonych do recepcji.
 22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości.
 23. Za uszkodzone lub zaginione przedmioty oddane do użytku, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 24. Gość Ośrodka powinien powiadomić telefonicznie recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 25. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane będą do 72 godzin po wymeldowaniu Gości.
 26. Goście którzy zakłócają spokój w Ośrodku będą proszeni o opuszczenie Ośrodka w trybie natychmiastowym, a w przypadkach rażących naruszenie regulaminu wzywana jest Policja.
 27. Gość Ośrodka nie może przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należność  za pobyt.
 28. Osoby nie zameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać na terenie Ośrodka.
 29. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 (poza dniami, gdzie w Ośrodku są organizowane imprezy, o których informuje Gości Ośrodka – recepcja).
 30. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej.
 31. Zabronione jest posługiwanie się otwartym ogniem, użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku. Prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasie domku.
 32. Grillowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 33. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin.
 34. Ośrodek nie wynajmuje domków na organizację uroczystości okolicznościowych tj. urodziny, imieniny, itp. 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie z siedzibą w  Strzelinie przy ul. gen. Okulickiego 10, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z Panem/Panią rezerwacji/umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest elektroniczne potwierdzenie rezerwacji/umowa najmu
 4. podanie danych jest niezbędne do założenia rezerwacji/zawarcia umowy
 5. posiada Pani/Pan prawo do: -żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, -wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, -przenoszenia danych, -wniesienia skargi do organu nadzorczego, -cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na cele zdrowotne, interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 •  do celów archiwalnych,
 •  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. .

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi (max 10 lat).