Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele

Szanowni Państwo! Serdecznie Witamy w Białym Kościele!
Mamy nadzieję, że z pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku
w Ośrodku Wypoczynkowym Nad Stawami, zwanym dalej Ośrodkiem.

 1. Domki letniskowe w Ośrodku wynajmowane są na doby.
 2. Doba turystyczna trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 dnia następnego, w którym upływa termin wynajęcia domku.
 3. W celu dokonania formalności związanych z wynajęciem domku letniskowego należy zabrać       ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka. 
 4. Przekazanie i oddanie domku/pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 5. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja                   oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek.
 6. Istnieje możliwość wynajęcia domków letniskowych w dniu przyjazdu w recepcji, jeśli Ośrodek będzie dysponował wolnymi domkami w danych okresie. 
 7. Rezerwacji można dokonać poprzez:
  –  internet, wysyłając maila na adres: recepcja@owbialykosciol.pl;
  – telefonicznie dzwoniąc do recepcji Ośrodka pod nr 723 270 723 lub osobiście w Aquaparku Granit w Strzelinie, ul. gen. L. Okulickiego 10 (do 18.06.2019r.), w obu przypadkach rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 10-20, w soboty 10-16.
 8. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 15% wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100 % wartości pobytu.
 9. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Ośrodka w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Ośrodek rezerwacji.
 10. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Ośrodka, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 11. Opłatę za pobyt Goście wnoszą w dniu przyjazdu. Prosimy o podanie danych do faktury             w chwili dokonywania opłaty za pobyt. Po otrzymaniu paragonu nie ma możliwości jego anulowania. Nie dokonujemy zwrotów za opłacony pobyt.
 12. W przypadku nie przybycia Gościa do Ośrodka w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Ośrodek nie zwraca wpłaconego zadatku.
 13. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł.
 14. Każdy Gość w dniu przyjazdu otrzymuje Kartę Pobytu, która zawiera najważniejsze informacje       dla Państwa.
 15. Recepcja Ośrodka czynna jest od 8.00 do 20.00.
 16. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów ismażenia ryb. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł na likwidację niepożądanego zapachu.
 17. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
 18. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 19. Ilość osób zakwaterowanych w domkach letniskowych nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt.
 20. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony. Do jednego domku letniskowego przypisane jest jedno miejsce parkingowe, a właściciel kolejnego pojazdu przypadającego na jeden domek winien uiścić dopłatę w wysokości 10 zł za dobę. 
 21. Ośrodek ma obowiązek zapewnić: 
  – bezpieczny pobyt;
  – uprzejmą obsługę;
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości;
  – wykonanie niezbędnych napraw zgłoszonych do recepcji, podczas pobytu Gośc w obiekcie.
 22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości korzystających z usług.
 23. Za uszkodzone lub zaginione przedmioty oddane do użytku, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 24. Gość Ośrodka powinien powiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 25. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu.
 26. Goście którzy zakłócają spokój w Ośrodku będą proszeni o opuszczenie Ośrodka w trybie natychmiastowym, a w przypadkach rażących naruszenie regulaminu wzywana jest Policja.
 27. Gość Ośrodka nie może przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,
  za który uiścił należność  za pobyt.
 28. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w domku od godziny 8.00 do 20.00.
 29. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 (poza dniami, gdzie w Ośrodku są organizowane imprezy, o których informuje Gości Ośrodka – recepcja).
 30. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej.
 31. Zabronione jest posługiwanie się otwartym ogniem, użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.  Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku. Prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasie domku.
 32. Grillowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 33. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin.
 34. Prosimy o zgłaszanie do recepcji godziny wyjazdu celem zwrotu klucza oraz dokonania odbioru domku oraz  pokoju przez upoważnionego pracownika.
 35. Ośrodek nie wynajmuje domków na organizację uroczystości okolicznościowych tj. urodziny, imieniny, itp. 

ZGODA

1. Dokonując rezerwacji najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.