Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele

Szanowni Państwo! Serdecznie Witamy w Białym Kościele!
Mamy nadzieję, że z pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku
w Ośrodku Wypoczynkowym Nad Stawami, zwanym dalej Ośrodkiem.

 1. Domki letniskowe w Ośrodku wynajmowane są na doby.
 2. Doba turystyczna trwa od godz. 15.00 do godz. 12.00 dnia następnego, w którym upływa termin wynajęcia domku.
 3. W celu dokonania formalności związanych z wynajęciem domku letniskowego należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka. 
 4. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 5. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek.
 6. Istnieje możliwość wynajęcia domków letniskowych w dniu przyjazdu w recepcji, jeśli Ośrodek będzie dysponował wolnymi domkami w danych okresie. 
 7. Rezerwacji można dokonać poprzez:
  –  internet, wysyłając maila na adres: recepcja@owbialykosciol.pl;
  – telefonicznie dzwoniąc do recepcji Ośrodka pod nr 723 270 723.
 8. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 15% wartości pobytu, lecz nie mniej niż 250,00 zł. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100 % wartości pobytu.
 9. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Ośrodka w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Ośrodek rezerwacji.
 10. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Ośrodka, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 11. Opłatę za pobyt Goście wnoszą w dniu przyjazdu. Prosimy o podanie danych do faktury w chwili dokonywania wpłaty zadatku za pobyt. Po otrzymaniu paragonu nie ma możliwości jego anulowania. Nie dokonujemy zwrotów za opłacony pobyt.
 12. W przypadku nie przybycia Gościa do Ośrodka w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Ośrodek nie zwraca wpłaconego zadatku.
 13. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300,00 zł.
 14. Każdy Gość w dniu przyjazdu otrzymuje: kartę meldunkową, regulamin wynajmu domków oraz zasady przetwarzania danych osobowych.      
 15. Recepcja Ośrodka w sezonie wysokim czynna jest od godz. 8.00 do godz. 20.00.
 16. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i smażenia ryb. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200,00 zł na likwidację niepożądanego zapachu.
 17. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
 18. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 19. Ilość osób zakwaterowanych w domkach letniskowych nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt.
 20. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony. Do jednego domku letniskowego przypisane jest jedno miejsce parkingowe, a właściciel kolejnego pojazdu przypadającego na jeden domek winien uiścić dopłatę w wysokości 10,00 zł za dobę. 
 21. Ośrodek ma obowiązek zapewnić: 
  – bezpieczny pobyt;
  – uprzejmą obsługę;
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości;
  – wykonanie niezbędnych napraw zgłoszonych do recepcji, podczas pobytu Gości w obiekcie.
 22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości korzystających z usług.
 23. Za uszkodzone lub zaginione przedmioty oddane do użytku, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 24. Gość Ośrodka powinien powiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 25. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu.
 26. Goście którzy zakłócają spokój w Ośrodku będą proszeni o opuszczenie Ośrodka w trybie natychmiastowym, a w przypadkach rażących naruszenie regulaminu wzywana jest Policja.
 27. Gość Ośrodka nie może przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należność  za pobyt.
 28. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w domku od godziny 8.00 do 20.00.
 29. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 (poza dniami, gdzie w Ośrodku są organizowane imprezy, o których informuje Gości Ośrodka – recepcja).
 30. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej.
 31. Zabronione jest posługiwanie się otwartym ogniem, użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku. Prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasie domku.
 32. Grillowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 33. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin.
 34. Prosimy o zgłaszanie do recepcji godziny wyjazdu celem zwrotu klucza oraz dokonania odbioru domku przez upoważnionego pracownika.
 35. Ośrodek nie wynajmuje domków na organizację uroczystości okolicznościowych tj. urodziny, imieniny, itp. 

ZGODA

1. Dokonując rezerwacji najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele

obowiązujący na czas pandemii.

W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin stały.

I Na terenie Ośrodka:

 1. Przy wejściu i wyjściu na Ośrodek obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk płynem ustawionym przy Recepcji.
 2. Na terenie Ośrodka obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust tak jak w przestrzeni publicznej (istnieje możliwość zakupienia maseczki w Recepcji).
 3. Usługi noclegowe będą świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa.
 4. Obowiązuje zakaz przebywania w domkach osób tam nie zakwaterowanych.

II Obsługa Klienta – Recepcja:

 1. Termin płatności zadatku w wysokości 15% wartości pobytu lecz nie mniej niż 250,00 zł należy wpłacić na konto bankowe w terminie do 7 dni od złożenia rezerwacji dokonanej drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
 2. Zmianie nie ulega pobieranie kaucji – kaucja w wysokości 300,00 zł jest pobierana  w dniu przyjazdu. W obu przypadkach zaleca się płatność bezgotówkową.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Ośrodka, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji. Dane do faktury należy podać w chwili dokonywania rezerwacji. Po otrzymaniu paragonu nie ma możliwości jego anulowania. Nie dokonujemy zwrotów za opłacony pobyt.
 4. Dokonanie meldunku wraz z wniesieniem opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów (stałego i obowiązującego na czas pandemii) oraz klauzuli informacyjnej RODO.
 5. Ogranicza się do minimum kontakt Klienta z obsługą podczas meldunku.
 6. Obowiązuje ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy Recepcji – zaleca się kontakt telefoniczny.
 7. Pracownika obowiązuje bieżące dezynfekowanie blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów i często dotykanych powierzchni przy budynku Recepcji.

III Pobyt w domkach:

 1. W sprawie zakwaterowania osób w domkach letniskowych obowiązuje ograniczenie dotyczące zakwaterowania do 2 osób na domek (z wyjątkiem dla osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie, np. rodzice z dziećmi).
 2. Przekazanie domku klientom następuje bez obecności pracowników Ośrodka.
 3. Domki po każdym kliencie są dezynfekowane wszystkimi autoryzowanymi i dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi – działając przy tym wirusobójczo na odkażane powierzchnie.
 4. Natrysk i deska sedesowa po uprzedniej dezynfekcji zostaną opatrzone banderolą „zdezynfekowane”.
 5. Powierzchnie często dotykane (tj. blaty, krzesła, włączniki światła, poręcze, uchwyty, klamki, piloty, itp.)  są dodatkowo odkażane przy użyciu środków do dezynfekcji.
 6. W domkach umieszcza się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz wywiesza  w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk
 7. Zaleca się w miarę możliwości, częste wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych.
 8. Gość Ośrodka powinien powiadomić telefonicznie recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Podczas wymeldowania zaleca się telefoniczne poinformowanie Recepcji o opuszczaniu domku oraz pozostawienie klucza w drzwiach wejściowych
 10. Dla bezpieczeństwa gości oraz pracowników sprawdzenie stanu domku następuje po opuszczeniu Ośrodka przez Gości oraz po odkażeniu jego powierzchni.
 11. Ewentualne powstałe szkody z winy Gości jak i zwrot kaucji będą rozliczne na konto klienta maksymalnie do 2 dni roboczych od momentu wymeldowania.

IV Korzystanie z części rekreacyjno-wypoczynkowej Ośrodka:

1.Dopuszcza się spacery po plaży i molo oraz korzystanie z ławek przy plaży z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2 m).

2. Z uwagi na zakaz grupowania się istnieje możliwość grillowania, w wyznaczonym miejscu, tylko dla osób wspólnie zamieszkujących jeden domek.


3.Udostępnia się wypożyczalnie rowerów stacjonarnych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i dezynfekcji po każdym użyciu przez obsługę Ośrodka.

V Zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

1.Przygotowano procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia.